بیکار

باز دسته ای از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می کنند و آنها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

مرد پرسید:شما ها چه کار می کنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت: ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم.

مرد کمی جلو تر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته، مرد با تعجب پرسید: شما اینجا چه کار می کنید؟

فرشته جواب داد:اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمانی که دعایشان مستجاب شده باید جواب بفرستند ولی فقط عدهی بسیار کمی جواب می دهند.

مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده فقط کافیست بگویند***... خدایا شکر ...***

 

منبع: مجموعه کتاب های تو تویی

/ 1 نظر / 44 بازدید
amir

scosk 1 ماهه 2000 3 ماهه 5000 6 ماهه 8000 12 ماهه 15000 vpn 1 ماهه 2000 6 ماهه 6000 12 ماهه 10000