زندگی چه می گوید؟؟؟

پنجره گفت: "دنیا را بنگر!"

ساعت گفت: "هر ثانیه با ارزش است!"

آیینه گفت: "قبل از هر کاری، به بازتاب آن بیندیش!"

تقویم گفت: "به روز باش!"

در گفت: "در راه هدف هایت، سختی ها را هُل بدهوکنار بزن!"

زمین گفت: "با فروتنی نیایش کن!"

/ 1 نظر / 15 بازدید

سلام اگرمایلید، تبادل لینک کنیم . به همراه قلب ها مرا لینک کنید ♥♥راهنمای سفرهای خارجی♥♥ http://worldguides.persianblog.ir/