شرط عشق

زن نگران صورت خود،که آبله آن را از شکل انداخته بود و شوهر هم که کور شده بود. مردم می گفتند: چه خوب ! عروس نازیبا،همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.

20 سال بعد از ازدواج،زن از دنیا رفت. مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. همه تعجب کردند!

مرد گفت: من کاری جز شرط عشق به جا نیاوردم.

معیار خدا برای سنجش روح ها ، میزان توانایی آنها در خُرسند ساختنِ بهترین فرشته اش یعنی «عشق»است.

/ 1 نظر / 20 بازدید
adib.elham

atoosaye aziza kheili ziba neveshti khosh halam ke dooste khalagh va honarmandi mesle to daram