کفش های قرمز

اگه تا پایان ماه ، هر روز بتونی تمام چسب های زخمی که داری رو بفروشی، آخر ماه کفش های قرمزرو برات می خرم.

دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خودش گفت: یعنی من باید دعا کنم  که هر روز ،دست و پا یا صورت 100 نفر زخم بشه تا...و بعد شانه هایش را بالا انداخت و به راه افتاد و گفت: نه، خدا نکنه...اصلا کفش نمی خواهم.

"فقر اخلاقی به مراتب وحشت ناک تر و غیر قابل تحمل تر از فقر مادی است."

/ 1 نظر / 16 بازدید
نسيم

وبلاگ بسيار بسيار زيبايي داريد چون خدا را اين قدر دوست داريد خدا يار و ياورتان باشد