من هستم, چون ما هستیم

یک پژوهشگر انسان شناس در آفریقا,به تعدادی از بچه های بومی یک بازی پیشنهاد کرد.او سبد یک میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت:«هر کسی که زودتر به آن سبد برسد، میوه های خوشمزه را برنده میشود.»

هنگامی که او فرمان دویدن را داد،آن بچه ها دستان هم را گرفتند و با یکدیگر دویدند و در کنار درخت، خوشحال به دور آن سبد میوه نشستند.

وقتی پژوهشگر علت این رفتار آنها را پرسید و گفت:«در حالی که یک نفر از شما می توانست به تنهایی همه ی میوه ها را برنده شود، چرا از هم جلو نزدید؟»

آنها گفتند:«اوبونتو» ؛به این معنا که (چگونه یکی از ما میتواند خوشحال باشد ،در حالی که دیگران نارحتند؟!

/ 1 نظر / 74 بازدید
السا

داستانتون عالی بود.